Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİZ

ƏKİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. twins; Əkizlərin ikisi də qız idi Both of the twins were girls II. s. twin; əkiz qardaşlar / bacılar twin brothers / sisters; III. z.: əkiz doğmaq to twin

ƏKİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Anadan cüt olan, cüt do-ğulan. Əkiz uşaqlar. Əkiz (z.) doğmaq.
çobanlar bəzən qucaqlarındakı əkiz quzunu soyuqdan qorumaq üçün ərklə Səfər kişinin mənzilinə girirlər. Mir Celal.
is. Əkiz doğulmuş uşaqlardan her biri. Əkizlərin biri oğlan, digəri qızdır. // məc. zərf Beraber, eyni zamanda. Əkiz yaran-mışdır insan ilə qəm. S.Vurğun.
.Fəqət əkiz yaranmışdır xəyal, həqiqət. M.Rahim. Bizlə əkiz doğulmuşdur; Namus, vicdan, şərəf, hünər. O.Sarıvelli.