Multilingual Turkish Dictionary

ƏKDİRMƏK

ƏKDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[basdırtmaq] to make* smb. plant [d.]; to have* smth. planted;
[şumlatmaq] to ask / to cause smb. to plough [d.]

ƏKDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb. Əkme işi gördürmek, basdırtmaq. Boş yerlərdə ağac əkdirmək.
[Hacı Nuru şair:] [Sefer bey], mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəydin, dövlət qazanaydın... M.F.Axundzade. Ti-kinti rəisi hələ yazda Qubadan və başqa ra-yonlardan xeyli ağac tingləri gətirdib küçə-lərə əkdirmişdi. Ə.Sadıq. // Tumu şumlan-mış yere sepdirib üstünü torpaqla örtdür-mek. Əkin əkdirmək.

ƏKDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb. Başqası vasitesile ötürmek, başdan elemek.