Multilingual Turkish Dictionary

ƏKRANLI

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

asalı < yasılı < yansalı (< yansımaq: bənzəmək)

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ağdaşlı

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

aşabaşlı

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əkdaşlı

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əkdəşli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ənizdəşli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ənzərli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ərabərli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngəkli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngəli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əşitli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əşli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

həmvarlı

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

kimili

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

lingəkli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

lingəli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

manğzdaşlı

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

özdəşli

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

taylı

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

təkinli maadilli.həmvarlı.mislili. əmsallı

ƏKRANLI : Turuz Farsca - Türkce

yanalı