Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS EDƏN

ƏKS EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

yaknıladan

ƏKS EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

yanğudan yanğıdan

ƏKS EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

yankıladan

ƏKS EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

yansıdan

ƏKS EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

yansıladan