Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS EDƏR

ƏKS EDƏR : Turuz Farsca - Türkce

səslənər

ƏKS EDƏR : Turuz Farsca - Türkce

yanar
göz gördüyü, ürəkdə yanar: göz gördüyü, ürək yağı

ƏKS EDƏR : Turuz Farsca - Türkce

yansıyar

ƏKS EDƏR : Turuz Farsca - Türkce

yardar

ƏKS EDƏR : Turuz Farsca - Türkce

yarğar