Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS EDMƏK, ETTİRMƏK

ƏKS EDMƏK, ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yansıtmaq
sənin şəkilin, cana yansımış