Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS ETDİRMƏK

ƏKS ETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çakmaq

ƏKS ETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yanğızdırmaq
yanğızdırın: əks etdirin

ƏKS ETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yanıtmaq