Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS TƏSİRƏ MALİK (QANUN)

ƏKS TƏSİRƏ MALİK (QANUN) : Turuz Farsca - Türkce

tərsöşük geçmişik. geçmüşük. geymüşük. (geçmişə, geyinə bağlı olan)