Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSÜLƏMƏL

ƏKSÜLƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

asqı

ƏKSÜLƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

davranış

ƏKSÜLƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qapanca

ƏKSÜLƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qayta vakuniş.
qaytası nə oldu.
qayır qayta: (aksiya, riaksiya). (koniş vakuniş)

ƏKSÜLƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

taxım

ƏKSÜLƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

tutum rəftar