Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİ SƏDA

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

inqiliş

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

inqilti

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

oytu

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yaknı

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yan (yanğ)

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yanğı yankı.pejvak. eko

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yanku səsin yanığı.
yanku kimi qutluluq, duyulurda tutulmur

ƏKSİ SƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yansı