Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİ SƏDAYA GƏTİRMƏK

ƏKSİ SƏDAYA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yanşatmaq yanğırşatmaq. (yanğ: səs). səslətmək səsləndirmək