Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİ TƏQDİRDƏ

ƏKSİ TƏQDİRDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ansı yoqsa-aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum

ƏKSİ TƏQDİRDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yoqsa ansı.
aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum