Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİLƏŞMƏK

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

arxalaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

arxalaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asavlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ayğırışmaq muxalifləşmək. inadlaşmaq. ziddləşmək. xuysuzlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ətərləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çapraşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çaprazışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çiğdəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çılqınışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

daşlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

daşnışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dirnişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dirsəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itiləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itimək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itnişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itşinmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kəsginişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

könəzləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

könzəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qarşıtınmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qarşıtışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qılmazışmaq xuysuzlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızınmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıznışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızşınmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quduzlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

odnuşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

odşunmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olmazışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öcgəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öcləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öcnəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötgəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötnəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

pisəşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

pisləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sarplaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərtişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sırtıqlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sırtışınmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

siyimsişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təpgişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tərsələşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tərsinişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tərsişmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tərsləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutşunmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uğrsuzlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uğursuzlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uymazışmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uymazlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyuzlaşmaq

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ütnüşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ütşüşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üzlənmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üzləşmək

ƏKSİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yamanlaşmaq