Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİN GÖTÜRMƏK

ƏKSİN GÖTÜRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

şəkilə düşürmək