Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİNƏ GEDMƏK

ƏKSİNƏ GEDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dikinə gedmək

ƏKSİNƏ GEDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tərsinə gedmək