Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİNQİLAB

ƏKSİNQİLAB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] öz hakimiyyet-lerini saxlamaq, inqilabdan evvelki üsul ve qaydaları berpa etmek üçün istismarçı sinif-lerin inqilaba qarşı mübarizesi. Əksinqi-labla mübariz. Əksinqilab qüvvələrini dar-madağın etmək.