Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİNQİLABÇI

ƏKSİNQİLABÇI : Azerbaijani English Dictionary

i. counter-revolutionary

ƏKSİNQİLABÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əksinqilaba xid-met eden, eksinqilab terefdarı. Əksinqilabçı partiyalar. Əksinqilabçı dəstələr. Əksinqi-labçı təşkilatlar.
is. Əksinqilabda iştirak eden, eksin-qilaba terefdar olan adam, eksinqilab işti-rakçısı. Siyahını yazan məşhur əksinqilabçı çar konsulxanası casuslarından Hacı Mir-məhəmməd idi. M.S.Ordubadi.