Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİNQİLABİ

ƏKSİNQİLABİ : Azerbaijani English Dictionary

s. counter-revolutionary; əksinqilabi qüvvələr counter-revolutionary forces; əksinqilabi hərəkat counter-revolutionary movement

ƏKSİNQİLABİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif İnqilab eleyhine yö-neldilmiş, ona zidd, düşmen olan; eksinqi-labçı. Əksinqilabi çıxışlar. Əksinqilabi ci-nayət. Əksinqilabi qiyam hazırlamaq.