Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏN

ƏKSƏN : Turuz Farsca - Türkce

axlov
öz çevrəsinə dolanıb, buna bağlı nərsənidə özü ilə çevirən qol, ox, axlov, mehvər, əksən mil: götürgə. götrək. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qaldırac. (< qaldırmaq: döndərmək. çöndərmək. fırlatmaq. təprətmək. oynatmaq. h

ƏKSƏN : Turuz Farsca - Türkce

çalqıt çalqırt. ləhcə.
ikinci dili çalqıtlı danışır.
türklər farscanı çalqıtlı danışırlar, farslar türkcəni, heç danışanmırlar

ƏKSƏN : Turuz Farsca - Türkce

qol

ƏKSƏN : Turuz Farsca - Türkce

ox