Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏRİYYƏTİ MÜTLƏQ

ƏKSƏRİYYƏTİ MÜTLƏQ : Turuz Farsca - Türkce

asımçı çokluk