Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏRİYYƏTİ QAHİRLƏ

ƏKSƏRİYYƏTİ QAHİRLƏ : Turuz Farsca - Türkce

əzici çoxluqla