Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS-KƏŞFİYYAT

ƏKS-KƏŞFİYYAT : Azerbaijani English Dictionary

i. counter-intelligence, security service, counter-espionage

ƏKS-KƏŞFİYYAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Düşmen agen-turasına qarşı durmaq, casusluq, texribat-çılıq ve s. ile mübarize aparmaq üçün teş-kilat.
.Alman və osmanlı əks-kəşfiyyatı da ciddi surətdə işləyir və Cənubi Azərbayca-nın hər tərəfində hörümçək kimi öz torunu hörürdü. M.S.Ordubadi.