Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS-SƏDA

ƏKS-SƏDA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Qayalara, bina tağlarına ve s.-ye toxunandan sonra tekrar qayıdan ve eşidilen ses. Musiqinin əks-sədası. Uğultunun əks-sədası.
Dağa der-səm, eşidir, sonra verir əks-səda; Daşa dön-müşlərə əks eyləmədi fəryadım. M.Hadi. Fə-qət qamışlıqdan gələn əks-sədadan başqa bir səs eşitmədi. H.Nezerli. [At] nə isə görüb bərkdən kişnəyir. Lakin bu kişnəmə heç bir əks-səda vermir. R.Rza. // məc. Ses, eks. Hadisələrin əks-sədası.
"Nicati-Iran" qəzeti
. işlərinizin əks-sədasıdır. M.İbrahi-mov. "Sevil" tamaşasının rayonlarda əks-sədası daha gurultulu oldu. S.Rehman.
məc. Tesir. Nədənsə bu vahiməli səsin uzaq əks-sədası beynimdən keçib məni üşütdü. R.Rza.