Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSBƏRGƏRDAN

ƏKSBƏRGƏRDAN : Turuz Farsca - Türkce

çıxarma

ƏKSBƏRGƏRDAN : Turuz Farsca - Türkce

çıxartma

ƏKSBƏRGƏRDAN : Turuz Farsca - Türkce

keçirmə

ƏKSBƏRGƏRDAN : Turuz Farsca - Türkce

keçirtmə