Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSDƏ

ƏKSDƏ : Turuz Farsca - Türkce

oxluda oxluqda.mehvərdə.
evrən çönər bir oxluda dayanmaz, günün biri barışır, günü gəlir uruşur. (oxluda: oxluqda: əksdə. mehvərdə. istiqamətdə)