Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSETDİRMƏK

ƏKSETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

duyurmaq

ƏKSETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ulaştırmaq

ƏKSETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yankılatmaq

ƏKSETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yansılatmaq