Multilingual Turkish Dictionary

ƏKTİV

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

acı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

ağtıb

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

armaz

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

atıq (atmaq: işləmək). fəal

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

ax > faal

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

irəbir

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

çaxna (durmadan axan, çıxan, süzən, gedən). fəal

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

çalışır

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

çalqın etginlik.-çalqınlıqdan düşmək: əktivlikdən düşmək

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

çarpıcı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayanan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayanımlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayanışlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayanqan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayınaqlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayınıqlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayınımlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayınışlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dayınqan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

deşən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

deşgən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

deşginli

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

deşgirli

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

deşinli

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

deşirli

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dələcən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dəlici

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

dirgin canlı. mütəhərrik

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

edgər

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

edgir

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

edmən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

etgən atılqan. qılqan. yapqan. yaptal. təpəgin. tırışqan. tirişgən. çabağan. çalağan. çalğan. qonuşqan. çalışqan. gursaqlı. qursaqlı. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıllı. işgər. işlənğ. işlən. işəgən. işəcən. edərmən. yaraqıl. yarav

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

etgili müəssir

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

etgin fəal

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

etginlik

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

əğilməz

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

əğməz

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

ərcil qeyrətli. səlabətli. sübatkar. mətin

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

geçgin

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

görcən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

görəngən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

görücən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

görücü

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

işcən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

işdək

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

işəngər

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

işəngir

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

işlər

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

işləyən

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

izgili müəssir. təsirli. amil. nifuzlu

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

keçgin

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

kəsgin

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qayırçaq

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qayırqan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qayırt

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qayrıq

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qayrıt

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qeyrətkeş

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qeyrətli

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qılcan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qılğan qılqan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

qılqar

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

təpgili

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

toxunaqlı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

üzücü

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yabır yapıcı. çalışqan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yapan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yapıcı

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yapqan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yapqır

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yasağan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yasan

ƏKTİV : Turuz Farsca - Türkce

yerir