Multilingual Turkish Dictionary

ƏKTİVLİK

ƏKTİVLİK : Turuz Farsca - Türkce

çalbalıq fəaliyyət

ƏKTİVLİK : Turuz Farsca - Türkce

edinlik etiklik. etimlik. atqalıq. çalışma. tirişik. qılıqlıq. qılqalıq. qıyqımlıq. təptik. yaptalıq. çaplalıq. çaltalıq. çalqalıq. çalışlıq. qoşuq. qoşuş. qoşuc. qoşunc. qoşma. işgərlik. işəgərlik. işəcənlik. edərlik. yaraqlıq. yarqalıq. yarqallıq