Multilingual Turkish Dictionary

ƏKTİVLƏŞMƏK

ƏKTİVLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çalqınlaşmaq
gündən günə çalqınlaşmaq