Multilingual Turkish Dictionary

ƏL ƏSASI

ƏL ƏSASI : Turuz Farsca - Türkce

əlaltı əl əsbabı

ƏL ƏSASI : Turuz Farsca - Türkce

əldə olmağı gərəkən nərsə

ƏL ƏSASI : Turuz Farsca - Türkce

işlənən bir nərsənin ilkin gərəkləri

ƏL ƏSASI : Turuz Farsca - Türkce

qolaltı