Multilingual Turkish Dictionary

ƏL BƏ HƏLİM

ƏL BƏ HƏLİM : Turuz Dictionary

uçra. tərtələsik. fori.
uçra yemək: ayağ üstü tez yeyilən nərsə.
uçra yeməkxana: ayağ üstü yeyilən resturan. qulluqçuluqu tez, iti yapılan yeməkxana

ƏL BƏ HƏLİM : Turuz Dictionary

uçra. tərtələsik. fori.
uçra yemək: ayağ üstü tez yeyilən nərsə.
uçra yeməkxana: ayağ üstü yeyilən resturan. qulluqçuluqu tez, iti yapılan yeməkxana