Multilingual Turkish Dictionary

ƏL HASILI

ƏL HASILI : Turuz Farsca - Türkce

ecərisi
utlluq kişilik əkiri, mutluq yaradan əsiri. (utlluq: hücb həya )

ƏL HASILI : Turuz Farsca - Türkce

əkiri
utlluq kişilik əkiri, mutluq yaradan əsiri. (utlluq: hücb həya )