Multilingual Turkish Dictionary

ƏL MÜZDÜ

ƏL MÜZDÜ : Turuz Farsca - Türkce

ələməyi
çox düşük, az müzd: boğaz toxluğuna.
(əcr. cəza. səza. müzd. ücrət):.
badaş. balaş. paydaş. paylaş