Multilingual Turkish Dictionary

ƏLÇATAN

ƏLÇATAN : Azerbaijani English Dictionary

s. [i.s.] within the reach [of one;s hand]; accessible [to]; approachable; [əldə edilə bilən] attainable; available

ƏLÇATAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif
Hündür olmayan, el çata bilen, alçaq. Əlçatan divar. Əlçatan rəf.
Uzaq olmayan, yaxın. Əlçatan yer.
Əlde edile bilen, ele düşe bilen, mü-
nasib.