Multilingual Turkish Dictionary

ƏLÖLÇƏN

ƏLÖLÇƏN : Turuz Dictionary

əl qoluyla danışan

ƏLÖLÇƏN : Turuz Dictionary

əl qoluyla danışan