Multilingual Turkish Dictionary

ƏLÜN

ƏLÜN : Turuz Dictionary


düşmanın öldürübən qoyma bata qanə əlün, ıraqun tulla gedə çox uzağa görməyəsi birdə gözün. (ıraqun: ıraqlara)

ƏLÜN : Turuz Dictionary


düşmanın öldürübən qoyma bata qanə əlün, ıraqun tulla gedə çox uzağa görməyəsi birdə gözün. (ıraqun: ıraqlara)