Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİŞLƏRİ

ƏLİŞLƏRİ : Turuz Dictionary

əl işləri. qolçaqları.
asma tavan qolçaqları: asma tavan əl işləri

ƏLİŞLƏRİ : Turuz Dictionary

əl işləri. qolçaqları.
asma tavan qolçaqları: asma tavan əl işləri