Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİƏYRİLİK

ƏLİƏYRİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. pilferage, sharp practice; dishonesty; əliəyrilik etmək to pilfer [d.], to thieve [d.]

ƏLİƏYRİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Temiz, düzgün olmayan adamın hal ve keyfiyyeti; oğurluq, oğurluğa meyil. Sambalovun özünü əliəyrilik üstə işdən çıxartdılar. S.Rehman.