Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİBOŞ

ƏLİBOŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yoxsul. yüngül. əlikor. əlikov. əli açıq

ƏLİBOŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Yoxsul, heç bir şeyi olma-yan; feqir. Əliboş adam. // Əlinde heç bir şey olmayan, heç bir şeysiz. Əliboş Cəmil indi xəstə nənəsinin yanına hansı üzlə dönə-cək, ona necə cavab verəcəkdi? S.Rehimov.
zərf Əlinde heç bir şey olmadan, özü
ile heç bir şey götürmeden. Əliboş evə gedə
bilmərəm. Xəstənin yanına əliboş getmək
yaxşı deyil.
Allahverdi Nəbinin yanına
əliboş getmir. "Qaçaq Nebi". Züleyxanın
əliboş olduğunu görcək anası anladı ki,
qonşularda da yeməli bir şey tapılmamışdır.
T.Ş.Simurq. // məc. bax əliyalın. Cana-
varlara qarşı əliboş çıxmaq. // Heç bir ov
ele keçirmeden. Ovdan əliboş qayıtmaq.
zərf Işsiz, bikar. Əliboş qalmaq.
□ Əliboş gəzmək
boş-boş gezmek,
avara-avara gezmek; veyillenmek.

ƏLİBOŞ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
light-handed, empty-handed;
[bikar] idle; əliboş olmaq to be* light-handed / empty-handed II. z.: əliboş gəlmək / getmək to come* / to go* with nothing [in hand], to bring* no present / no gift