Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİBOLLUQ

ƏLİBOLLUQ : Turuz Dictionary

-əli bolluq: orançılıq. səxilik. səxavət. bolçuluq
orançılığa öğrəşmiş.
orançılıqla bolçuluqla
əli bolluqla

ƏLİBOLLUQ : Turuz Dictionary

götürəllik. covmətlik. cəvanmətlik

ƏLİBOLLUQ : Turuz Dictionary

-əli bolluq: orançılıq. səxilik. səxavət. bolçuluq
orançılığa öğrəşmiş.
orançılıqla bolçuluqla
əli bolluqla

ƏLİBOLLUQ : Turuz Dictionary

götürəllik. covmətlik. cəvanmətlik