Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİF

ƏLİF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is [ər. esli qəd. yəh.]
Əreb elif-basının I şeklinde yazılan birinci herfinin adı. Əlifi dirək sayır, cimi çəngəl. (Mesel). Bilmək nə gərək kim, bu əlifdir, bu da bey-dir? Həvvəz, sora hütti, bu nə heydir, o nə heydir? M.Ə.Sabir. Mirzə Həsən:
Necə ki Avropa, habelə Asiya millətlərinin hürufa-tının əvvəlincisi "a" sövtünün əlamətidir ki, biz ona "əlif" deyirik. C.Memmedquluzade.
məc. Düz, şax, şaquli menasında. Həs-rətindən əlif qəddim büküldü; Cismim bəndi yerbəyerdən söküldü. M.V.Vidadi. □ Əlif qəddi dal (yay nun) olmaq əlif qəddi dala (yaya nuna) dönmək klas.
beli bükülmek. Hicran gecələri qayğu çəkməkdən; Əlif qəd-dim əyri yayə dönübdü. "Qurbani". Həsrə-tindən əlif qəddi dal olub; Mat qalıbdır, şirin dili lal olub. M.P.Vaqif. Əlifdən başlamaq
lap evvelden, lap başdan başlamaq.

ƏLİF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[yun.] Yağlı boya hazırlamaq üçün bişmiş ketan, ya çetene yağı, yaxud süni suretde hazırlanmış yağ. Əlifyağı.
Əlif yağları tünd və açıq rəngli, şəffaf olur. "Əmteeşünaslıq".