Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİFƏ

ƏLİFƏ : Turuz Dictionary

-əlifə dayaq, mimə çomaq deyənlər

ƏLİFƏ : Turuz Dictionary

-əlifə dayaq, mimə çomaq deyənlər