Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİMİŞ

ƏLİMİŞ : Turuz Dictionary


böylə bir sona ərişim, bir ömür sonu kəvişim, nədə yalqızım, təki umacaq bir sıcacıq əlimiş, çöndü daşa, soyuq daşa, dəğdi başa bu evrən. (kəvişim: boşluq. pukluq)

ƏLİMİŞ : Turuz Dictionary


böylə bir sona ərişim, bir ömür sonu kəvişim, nədə yalqızım, təki umacaq bir sıcacıq əlimiş, çöndü daşa, soyuq daşa, dəğdi başa bu evrən. (kəvişim: boşluq. pukluq)