Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİMİZDƏN

ƏLİMİZDƏN : Turuz Dictionary

-əlimizdən geleni, gucumuz yeteni

ƏLİMİZDƏN : Turuz Dictionary

-əlimizdən geleni, gucumuz yeteni