Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİMTƏ

ƏLİMTƏ : Turuz Dictionary


baylığı yığsın götürsün görməmişlər çevrədən , varsa baylıq dinc başdır öz əlimdə olmalı. (baylığı: varlığı. zənginliyi).
sevgi kəndi gəlir, əlimdə deyil, ömür qısa, sevəni sev deyir

ƏLİMTƏ : Turuz Dictionary


baylığı yığsın götürsün görməmişlər çevrədən , varsa baylıq dinc başdır öz əlimdə olmalı. (baylığı: varlığı. zənginliyi).
sevgi kəndi gəlir, əlimdə deyil, ömür qısa, sevəni sev deyir