Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİMYANDI

ƏLİMYANDI : Azerbaijani English Dictionary

z. d. d. [tez, tələsik] hurredly, in a hurry, hastily, in a rush

ƏLİMYANDI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf dan.
çox telesik, tez, qaçaraq. Bilmirəm keçən vaxt yaşılbaş sona niyə belə əlimyandı ilə axtarılırmış. Ə.Haqverdiyev.
Darda, çıxılmaz veziyyetde. Biz mal-qara üçün bol yem ehtiyatı toplanılmasını təmin edəcək, heyvandarlarımızı qışın sərt günlərində əlimyandıda qoymayacağıq. (Qezetlerden).