Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNƏ

ƏLİNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkməyin əlinə almaq: geçimini sağlayacaq duruma gəlmək

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

-ağzına hoy ver, əlinə bel ver. ¶-düzgünün dizginin alsın düzən əllər əlinə. (düzgün: dəsdur. proqram. bərnamə). (dizgin:yular. cilov. kontrol). (düzən: yasan. yaradan)

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

-yetməzlərin əlinə saldı bizi.(yetməz: namərd)..¶-əlinə gələn: yaxar yaxmaz. dəğər dəğməz. yarar yarmaz. bolar bolmaz. hər gələ.
yaxar yaxmaz yeyib sirkəvlədi (sırkavladı: xəsdələndi)

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary


bilgisi ağlından çox olmaq kişi əlinə iş verir. (bilgisi
savadı).
dəliyə yel, əlinə bel.
dəliyə hoy ver, əlinə bel ver.
oğlan əlinə daş vermə. (uşaq nədir tüfək nədir). (uşaq nədir piçaq nədir). (nə yapdığın bilməz). (oğlan: cocuq. uşaq).
istəyirsən bal çörək, al əlinə bel, kürək

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

(əlinə düşəni, koraq çoraq, pozuq nərsələr yeməkdən) qantutma. ağılanma. ağmarınma. ağmırınma. zəhərlənmə. səmmlənmə. məsmumlanma.
arayıb əlinə düşməsin istəmək: qara biçmək. kölgəsin oxlamaq

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut. (bektaşi).
əlinə vermək: təpcirəmək. tapşıramaq. tapşırmaq. yapşırtmaq.
işi bilginlərə tapşıra

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

-ağzına hoy ver, əlinə bel ver. ¶-düzgünün dizginin alsın düzən əllər əlinə. (düzgün: dəsdur. proqram. bərnamə). (dizgin:yular. cilov. kontrol). (düzən: yasan. yaradan)

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

-yetməzlərin əlinə saldı bizi.(yetməz: namərd)..¶-əlinə gələn: yaxar yaxmaz. dəğər dəğməz. yarar yarmaz. bolar bolmaz. hər gələ.
yaxar yaxmaz yeyib sirkəvlədi (sırkavladı: xəsdələndi)

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary


bilgisi ağlından çox olmaq kişi əlinə iş verir. (bilgisi
savadı).
dəliyə yel, əlinə bel.
dəliyə hoy ver, əlinə bel ver.
oğlan əlinə daş vermə. (uşaq nədir tüfək nədir). (uşaq nədir piçaq nədir). (nə yapdığın bilməz). (oğlan: cocuq. uşaq).
istəyirsən bal çörək, al əlinə bel, kürək

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

(əlinə düşəni, koraq çoraq, pozuq nərsələr yeməkdən) qantutma. ağılanma. ağmarınma. ağmırınma. zəhərlənmə. səmmlənmə. məsmumlanma.
arayıb əlinə düşməsin istəmək: qara biçmək. kölgəsin oxlamaq

ƏLİNƏ : Turuz Dictionary

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut. (bektaşi).
əlinə vermək: təpcirəmək. tapşıramaq. tapşırmaq. yapşırtmaq.
işi bilginlərə tapşıra