Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNƏN

ƏLİNƏN : Turuz Dictionary

-elçi dililən, düğün əlinən, xarman yelinən, topraq belinən (hər nəyin öz gərəci var). (gərəc: uyqun arac)

ƏLİNƏN : Turuz Dictionary

-qabığı gəvrək olub, əlinən qırılan yerfıstığı: qığırıq. qığrıq

ƏLİNƏN : Turuz Dictionary

-elçi dililən, düğün əlinən, xarman yelinən, topraq belinən (hər nəyin öz gərəci var). (gərəc: uyqun arac)

ƏLİNƏN : Turuz Dictionary

-qabığı gəvrək olub, əlinən qırılan yerfıstığı: qığırıq. qığrıq