Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNQİZƏ

ƏLİNQİZƏ : Turuz Dictionary

əlinğizə.
əlinğizə gül bitsin. (alqış: təşəkkür)

ƏLİNQİZƏ : Turuz Dictionary

əlinğizə.
əlinğizə gül bitsin. (alqış: təşəkkür)