Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTİ

ƏLİNTİ : Turuz Dictionary


səndən öndə yox yazı, öz əlindi yol yazı. (yazı:
tale'.
yazır. açır)

ƏLİNTİ : Turuz Dictionary


səndən öndə yox yazı, öz əlindi yol yazı. (yazı:
tale'.
yazır. açır)